spicejet thailand
spicejet thailand

SpiceJet เปิดเส้นทางบินใหม่ เดลี-ออรังกาบัด เส้นทางที่นักเดินทางทั่วโลกใฝ่ฝัน

New flight from Delhi to Aurangabad

SpiceJet เปิดเส้นทางบินใหม่ เดลี-ออรังกาบัด (Aurangabad-IXU) เส้นทางที่นักเดินทางทั่วโลกใฝ่ฝัน

เปิดประสบการณ์ใหม่สู่ “เดลี–ออรังกาบัด” ประเทศอินเดีย สัมผัสอลังการพุทธสถานมรดกโลก
สายการบิน SpiceJet เปิดเที่ยวบินใหม่่ล่าสุด เส้นทางที่ 53 บินตรงสู่ออรังกาบาด ประเทศอินเดีย
สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศอินเดีย มีความงดงามเป็นอย่างมาก และเป็นความไฝ่ฝันของนักเดินทางจากทั่วโลก

เที่ยวบิน  SG8901 DEL-IXU 06:00-07:50
เที่ยวบิน  SG8902 IXU-DEL 08:20-10:20

เปิดบินวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นี้ เปิดบินตรงทุกวัน
เปิดสำรองที่นั่งแล้วที่ Line@

สถานที่สำคัญ คือ
ถ้ำอจันตา (Ajanta Caves)
– ห่างจากออรังคาบัด 95 กม. (2 ชม.)
– เริ่มสร้างขึ้นปีคริสตศักราชที่ 2
บนหน้าผาริมแม่น้ํา Waghoraโดยบริเวณด่านหน้าถ้ํามีน้ําตก
– เดิมเป็นสถานที่ที่พระภิกษุใช้ในการสวดมนต์และสมาธิ
– หลังจากถูกละเลยไปหลายศตวรรษ
ได้ถูกนาย John Smith ซึ่งเป็นทหาร ของ Madras Cavalry ที่ 28 ค้นพบ
โดยบังเอิญระหว่างการล่าเสือเมื่อปี พ.ศ. 2362
– มีถ้ําพุทธจํานวน 29 ถ้ําซึ่งแบ่งได้ เป็น 2 ยุค คือยุคแรก นิกายเถรวาท ซึ่งจะเน้นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธ อาทิธรรมจักรตนโพธิ์และยุคที่สองเป็นนิกายมหายาน
– ถ้ําที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ได้แก่ถ้ําที่ 1 ซึ่งมีภาพเขียนบนกําแพงถ้ํา รูปของพระโพธิสัตว์ 2 องค์ได้แก่ พระโพธิสัตว์อวโรกิเตศวรและพระโพธิสัตว์พัดมาถือดอกบัว นอกจากนี้มีภาพวาดแสดงช่วงสาคัญของชีวิตพระพุทธเจ้า

ถ้ำเอลโลร่า (Ellora Caves)
– ห่างจากออรังคาบัด 30 ก.ม. (45 นาที) สร้างขึ้นโดยราชวงศ์ Rashtrakuta King Krishna ที่ 1 เมื่อศตวรรษที่ 8
– มีถ้ำทั้งหมด 34 ถ้ำ ประกอบด้วย วิหารทางศาสนาพุทธฮินดูและเชน
– ถ้ําที่มีชื่อเสียงที่สุดคือวิหารของพระศิวะที่ประทับบนเขาไกรลาส และถ้ําที่
10 ซึ่งมีชื่อเรียกว่า Vishvakarma (หรือแปลว่ากระท่อมช้างไม้) โดยขุดและแกะสลักหินเป็นพระพุทธรูป
สูง 15 ฟุตถ้ําพิธัลโครา (Pithalkhora Caves)
– ห่างจากออรังคาบัด 80 กม.(1.45 ชม.)
– มีถ้ําทั้งหมด 13 ถ้ํา เป็นถ้ําที่มีความ เก่าแก่ที่สุด บางส่วนเริ่มพังทลาย

 

ความคิดเห็น
Loading...
0
Connecting
Please wait...
ส่งข้อความ

ขออภัยด้วยครับ เราไม่ได้ออนไลน์ตอนนี้ กรุณาทิ้งข้อความไว้

ชื่อของคุณ
* อีเมล์
* คำอธิบาย
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?
%d bloggers like this: